Proizvodi i usluge

Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo

Iz našeg uslužnog asortimana izdvajamo


REL POSTUPAK ZAVARIVANJA (RUČNO ELEKTRO LUČNO)


Ručni Elektro Lučni (REL) postupak zavarivanja se odnosi na postupak zavarivanja, gdje se kao dodatni materijal koriste obložene elektrode. REL postupak zavarivanja je uobičajen i vrlo koristan postupak zavarivanja. Svi KEMPPI REL uređaji za zavarivanje su invertorski i namjenjeni su za industrijsku uporabu u najtežim uvjetima rada i sa svim vrstama obloženih elektroda.TIG ZAVARIVANJE (TUNGSTEN INERT)


TIG zavarivanje istosmjernom strujom (DC) koristi se za zavarivanje nehrđajućih (INOX), konstrukcijskih, ugljičnih i nisko legiranih čelika, a u određenim uslovima aluminija (samo specijalni slučajevi). TIG zavarivanje izmjeničnom strujom (AC) nalazi svoju primjenu u gotovo svim slučajevima zavarivanja aluminijskih i magnezijevih legura. Osnovna uporaba TIG postupka zavarivanja je za zavarivanje tanjih materijala, kraćih zavara, korjena zavarenih spojeva i sl. Kod TIG postupka zavarivanja luk se ostvaruje između netaljive volfram elektrode i radnog komada. Plin (Ar i mješavine) se dobavlja kroz gorionik da štiti elektrodu i talinu.GASNO ZAVARIVANJE (PLINSKI PLAMEN)


Plinsko zavarivanje ili zavarivanje plinskim plamenom spada u grupu zavarivanja taljenjem, gdje se osnovni materijal topi toplinom plamena, koji nastaje izgaranjem gorivog plina (acetilen, propan, butan, vodonik) s čistim kiseonikom ili kiseonikom iz vazduha. Najtopliji plamen daje izgaranje acetilena s čistim kiseonikom (temperatura je 3 160 ºC), uz oslobađanje ugljikovog dioksida (CO2) i vodene pare (H2O). Plinsko zavarivanje se izvodi s dodatnim materijalom, ali ponekad i bez njega. To je jedan od najstarijih načina zavarivanja i najsvestranijih postupaka zavarivanja, ali u zadnje vrijeme je sve manje zastupljen. Uglavnom se danas koristi za zavarivanje čeličnih cijevi i cijevi od sivog lijeva, a koristi se i za popravke. Oprema relativno nije skupa, plamen je više raspršen od električnog luka, uzrokujući sporije hlađenje, koje vodi većim zaostalim naprezanjima i deformacijama. Sličan postupak je plinsko rezanje, uz dodatno dovođenje čistog kisika. Kisik-acetilen plamen ima vrlo veliku industrijsku primjenu kod tvrdog lemljenja, toplinskog rezanja i lokanih toplinskih obrada.
MIG/MAG ZAVARIVANJE (METAL INERT GAS / METAL ACTIVE GAS)


MIG/MAG zavarivanje je zavarivanje pod zaštitom plina Ar, CO2 ili mješavina plinova. MIG/MAG postupak zavarivanja danas je jedan od zastupljenijih postupaka zavarivanja u svijetu. Dodatni materijal se kontinuirano dobavlja sa koluta žice različitih veličina.PLASTIFIKACIJA


Plastifikacija je danas najzastupljeni način zaštite metala. Cijeli proces se odvija u nekoliko faza. Prvo se vrši pjeskarenje metala, odmašćivanje, dezoksidaciju i pranje površine metala. Nakon toga nanosi se pozitivno naelektrisan prah boje. Profili koje plastificiramo su suprotno naelektrisani tako da dolazi do čvrstog prijanja praha i površine na koju se nanosi prah. Ovako naprašeni komadi unose se u specijalne peći koje su zagrijane 100-200°C. Usljed zagrijavnja dolazi do topljenja i polimerizacije molekula praha pri čemu se formira sloj plastifikacije debljine od 70-100 mikrometara. Vršimo usluge plastifikacije SVIH vrsta metala (aluminijum, gvožđe, čelik, bakar, mesing), kao i plastifikaciju "komada" (limovi, šipke, cevi, rešetke, kutije) max. volumena 6800 x 1400 x 2100 mm.